THERAPEUTISCHE PRAKTIJK VOOR KINDEREN EN JONGEREN

"WIE BEN JE?”

www.wiebenje.be


foto_jongeren.jpg
 

WIE BEN IK IN WEZEN? MAG IK AFREKENEN MET OUDE PATRONEN, OUDE

 VLUCHTMECHANISMES?


Ik word wat anderen zeggen dat ik ben.

De jongere heeft geen eigen wil meer en beantwoordt aan dat beeld dat hem toegeschreven wordt.

Het kind of de jongere zal de stempel die hem toebedeeld werd als waarheid gebruiken.

Het is een negatieve, destructieve spiraalbeweging waarbij het kind/jongere de diagnose, de stempel, de teleurstelling wordt.

Kinderen groeien weg van datgene wat ze werkelijk Zijn en Voelen.


Je bent van harte welkom om terug je echte IK te ontmoeten 

te zijn wie je wil zijn

en te beseffen dat je mag zijn wie je echt bent!

 
 Wiebenje Ieper	| Katrien Wybaillie | Ter Olmen 55   	| 8900 Ieper | 0476/83.92.56	| katrienwybaillie@wiebenje.be
 Wiebenje Gent	| Katrien Wybaillie | Kapucijnenham 1	| 9000 Gent  | 0476/83.92.56	| katrienwybaillie@wiebenje.be